Podaci o poduzeću
Hrvatska

Naziv tvrtke: DODLEK-AGRO d.o.o.
Sjedište: Lipovke 6
40319 Belica
OIB: 90751448634
Poslovna banka: Erste &
Steiermärkische Bank d.d., Rijeka
IBAN: HR2724020061100743029
SWIFT: ESBCHR22
TEL: +385 (0)40 845 079
FAX: +385 (0)40 845 087
e-mail: dodlek-agro@dodlek-agro.hr
Radno vrijeme:

PON-PET

07:00-15:00

Podaci o poduzeću
Crna Gora

Naziv tvrtke: DODLEK-AGRO CG d.o.o.
Sjedište: Miljana Vukova 20
81000 Podgorica
PIB: 03087204
Poslovna banka: Societe Generale
banka Montenegro AD, Podgorica
IBAN: ME25550015010004914953
SWIFT: PDBPMEPG
TEL: +382 (0)67 600 077
e-mail: vladimir.martinovic@t-com.me
Radno vrijeme:

PON-PET

07:00-19:00

Ivica Horvatić

Ivica Horvatić

Voditelj odjela komercijale

Kristina Marciuš Lovrenčić

Kristina Marciuš-Lovrenčić

Administrator

Dijana Marčec

Dijana Marčec

Glavni računovođa

Petar Požgaj

Petar Požgaj

Voditelj skladišta

Natalija Pranklin

Natalija Pranklin

Referent u kooperaciji

Kontaktirajte nas


Pošaljite nam pitanje, primjedbu, pritužbu, prijedlog suradnje itd.